14.07.09

Jak automatycznie odświeżać okna

Jedną z wad systemu Windows jest brak automatycznego odświeżania zawartości okien. Można temu zaradzić, edytując Rejestr Windows.

Edytujemy wartość UpdateMode

Podczas edytowania dokumentu w Office i częstego zapisywania modyfikacji okno Eksploratora Windows nie sygnalizuje zmiany rozmiaru pliku. Taka sama sytuacja występuje przy kopiowaniu plików czy aktualizacji zawartości folderów. Wtedy co prawda wystarczy ręcznie odświeżyć zawartość okna. O wiele lepszym sposobem będzie włączenie automatycznej zawartości folderów.

1. Uruchamiamy Edytor rejestru i otwieramy kolejno klucze HKEY_LOCAL_MACHINE, SYSTEM, CurrentControlSet i Control. Na koniec klikamy na Update.

win-4-1.jpg

2. Odnajdujemy wartość o nazwie UpdateMode i klikamy na nią dwukrotnie lewym przyciskiem myszy. Otworzy się okno Edytowanie Wartości DWORD, w którym w pole Dane wartości wpisujemy 0. Zmiany akceptujemy, klikając na przycisk OK, i zamykamy Edytor rejestru. Od tej pory zawartość okien w Eksploratorze Windows będzie automatycznie aktualizowana.

fot. Microsoftnajnowszy numer

Ekspert 3/2011

Ekspert 3/2011

Ekspert 3/2011 - Sieć koniec problemów
W numerze: Sieć bez problemów, własny sklep na Facebooku, technologia chmury, Objective-C i programowanie w Adobe Flex.

czytaj dalej
HP konkurs Upgrade your office

forum gorące wątki